سنگ قبر وحید مرادی معروف به عقاب ایران

24,348
سنگ قبر وحید مرادی معروف به عقاب ایران، شروری که پس از قتل دوست خود و رفتن به زندان، پس از درگیری در داخل زندان توسط دیگر زندانیان با ضربات جسم تیزی کشته شد.
وحیدDARK(آنلاین) 36.8 هزار دنبال کننده
pixel