آموزش جستجوی هوشمند در دستگاه های Smart Briton

80

جستجوی هوشمند در دستگاه سری هوشمند برایتون یکی از ویژگی های جذاب آن می باشد. جستجوی هوشمندی که ابتدا در دستگاه های داهوا پدیدار شد و حالا در یک دستگاه ساخت ایران شاهد آن خواهیم بود. فرض کنید اتومبیل خود را در محل منزل خود پارک نموده اید، در بازه 10 شب تا 7 صبح شما از اتومبیل خود خبر نداشته اید اما 7 صبح متوجه سرقت یا آسیب به وسیله نقلیه خود شده اید. بلافاصله به سیستم نظارتی خود مراجعه می کنید اما اطلاع دقیقی از زمان حادثه ندارید. در اینجاست که جستجوی هوشمند برای شما بسیار کار آمد خواهد بود. ادامه در: www.