آدم فضایی ها واقعی هستن !

679
▪️پنتاگون «وزارت دفاع آمریکا» روز گذشته رسماً سه ویدئویی که قبلاً درباره «اجسام ناشناس پرنده» (یوفو) فاش شده بود را منتشر کرد. یکی از این فیلم‌ها در نوامبر 2004 و دو ویدئو دیگر در ژانویه 2015 ضبط شده‌ بودند و همچنان «ناشناخته» هستند این اتفاق برای اولین بار توسط یک نهاد رسمی دولتی در دنیا اتفاق افتاده و می‌تونه مهر تأییدی بر وجود یوفوها یا همان بشقاب پرنده‌ها باشه
pixel