جلسه هشتم تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بربستر کلان داده

1,579

در این جلسه با حضور مهندس محسن فیاض در خصوص مقالات RCNN، FastRCNN، FasterRCNN و YOLO که بیشتر در مباحث شناسایی شیء و … کاربرد دارد بحث شده است. اطلاعات بیشتر در سایت bigdataworkgroup.ir مشاهده کنید.