عملکرد موتور ویبره و بازوی انتقال نیرو

462
در این ویدیو عملکرد موتور ویبره بدنه (مارک kem-P) در دستگاه انتقال-غربال نشان داده شده است. انتقال نیروی حاصل از ارتعاش موتور ویبره بین پایه و صفحه غربال بوسیله بازوی انتقال نیروی مارک استا (ESTA) انجام می شود.اطلاعات بیشتر در سایت شرکت صنعت فن آور تهرانwww.sanatfanavar.com نماینده ویبره بدنه کمپ قابل مشاهده است.
pixel