فایل صوتی سخنرانی با موضوع پیشگیری از زخم فشاری

176
مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ، گروه پیشگیری و ارتقاء سلامت پژوهشکده علوم اعصاب (بازتوانی عصبی) دوازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در تاریخ 4و 5 اردیبهشت 1397 برگزار نمود -خانم دکتر زهرا خزاعی پور متخصص پزشکی و اجتماعی در خصوص موضوع پیشگیری از زخم فشاری سخنرانی کردند که فایل صوتی آن برای علاقمندان ارائه می شود
pixel