سخنرانی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه در مسکو

57
سید محمد کاظم سجاد پور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه روز سه شنبه 21 خرداد 98 در موسسه روابط بین الملل و اقتصاد جهانی روسیه در نشست بین الملل " قرائت های پریماکف" در پنل " مسیر خاورمیانه به سمت ثبات: تهدیدات و فرصتها" سخنرانی و به سوالات حاضرین پاسخ گفت.
pixel