همایش مرکز آموزش حسابداران خبره درباره دوره بین المللی ACCA مهر 97

110
یازدهمین همایش بین المللی ACCA توسط مرکز آموزش حسابداران خبره ایران PACT در روزپنجشنبه 26 مهر ماه 1397 در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در برگزاری این همایش، مسئولین از روزها قبل و به‌طور شبانه‌روزی اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای کارهای مربوط به مراسم نمودند و این تلاش‌های گروهی تا ساعاتی بعد از اتمام مراسم نیز ادامه داشت.
pixel