مراتب پنجگانه نزول قرآن...تکمیل نزول قرآن در عید غدیرخم

357

بیان مراحل پنج گانه نزول قرآن کریم و تکمیل شدن مرحله پنجم نزول در روز عید غدیر خم. از سخنان گهربار حضرت آیة الله سید حسن ابطحی خراسانی (اعلی الله مقامه الشریف). با ما در تلگرام همراه باشید: zolalehekmat@

زلال حکمت
زلال حکمت 20 دنبال کننده