پیش نمایش سه بعدی از برنامه ۱۳۴ ، قله ۲۰۰۰ متری آله سلفچگان

28
پیش نمایش سه بعدی مسیر پیمایش برنامه 134 گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق ، صعود شبانه به قله 2000 متری آله سلفچگان ۹ اردیبهشت 1400

ابواحمد توسلی

3 ماه پیش
برادر رازقی خدا قوت بسیار عالی و حرفه ای
گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق خواهش می کنم . ارادت
pixel