نشست دوستانه موسسه پلکان با صاحبین صنعت استان اصفهان

5
نشست دوستانه و ضیافت شام موسسه بین المللی و دانش بنیان پلکان با حضور صاحبین صنعت استان اصفهان در رستوران هتل عباسی اصفهان برگزار گردید.
pellekan.co 4 دنبال کننده
pixel