طرح مفهومی نوکیا 10 PureView با شش دوربین

1,827
پس از انتشار تیزری که تصورات Concept Creator از نسل بعدی گوشی های دوربین محور نوکیا PureView را نشان می داد، اکنون این تیم هنرمند ویدیویی کامل از معرفی گوشی مفهومی نوکیا 10 PureView منتشر کرده اند که بسیار جالب به نظر می رسد.
مای نوکیا 299 دنبال کننده
pixel