توضیحات مهم حجت الاسلام دکتر رییسی در مورد سال 67 - انتشار برای اولین بار

143

یکبار به طور واضح قضایای سال 67 را توضیح دهید! - سوال یکی از دانشجویان از آقای رییسی در مراسم روز دانشجو 1397 دانشگاه شهید بهشتی(ره)

Shyn stream

60Shyn09
8 3.1 هزار بازدید کل

rainbow 6 ba hossi

hossigame
10 3.7 هزار بازدید کل