نماهنگ "سرآغاز یک خروش" به مناسبت 16 آذر روز دانشجو

854
همراهان آمادای 792 دنبال‌ کننده

نماهنگ سرآغاز یک خروش به مناسبت 16 آذر روز دانشجو و و درباره اینکه چرا ماهیت 16 آذر 1332 یک حرکت ضد آمریکایی است.

pixel