پرسش: آخرین باری که احساس خوشبختی کردی کی بود؟

772
سینا کارنلیوس
سینا کارنلیوس 130 دنبال‌ کننده

پاسخ مردم ، به این پرسش که «آخرین باری که احساس خوش بختی کردی کِی بود؟» بسیار شنیدنی است! یکی گریه می کند، دیگری پاسخی ندارد و شاید هم پاسخی محکم برای آن دارد یا حتی دیگری می گوید که گل کشیده و الان احساس خوبی دارد. شما آخرین باری که احساس خوشبختی کردید کی بود؟