یک بازیگر تو جشنواره کن ، تجاوزی که یک تهیه‌کننده بهش کرده رو ، فریاد میزنه

402

ببینید چقدر وضعیت غرب خرابه که یک بازیگر میاد جلوی همه توی جشنواره کن ، تجاوزی که یک تهیه‌کننده در همین جشنواره بهش کرده رو ، فریاد میزنه...

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده