نبود آمایش سرزمینی و الگوی کشت مشکل جدی بخش کشاورزی

87

شبکه یک - 6 مرداد 98- 14:00| نبود آمایش سرزمینی و الگوی کشت مشکل جدی بخش کشاورزی. هر ساله در مقاطع مختلف سال یا شاهد حیف و میل بی‌رویه برخی محصولات کشاورزی به دلیل نبود برنامه مدون درباره میزان کشت و شرایط بازار هستیم و یا شاهد به اوج رسیدن قیمت برخی دیگر از همین محصولات به دلیل صادرات نابجا و بی موقع. دردی که درمانش تدوین بانک اطلاعاتی و آماری دقیق در بخش کشاورزی است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده