گفتگوی صریح و صمیمی در شبكه خبر

396
گفتگوی صریح و صمیمی آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مردم ؛ 7 شهریور 97
pixel