آموزش سندر - عضویت و لیست سازی

333

در این ویدیو آموزشی می توانید یاد بگیرید که چطور عضویت را در سیستم ایمیل مارکتینگ سندر راه اندازی کرده و لیست جدید بسازید

pixel