حل مشکل خشکسالی در چین

71

کشور چین با وسعت شش برابر ایران با انتقال آب از مناطق پر آب به بیابان خشکل بر مشکل خشکسالی فائق آمده این کلیپ را ببینید

حسین توکلی
حسین توکلی 74 دنبال کننده