غواصی آزاد (freediving)، امین جدیدی، دریای اژه، 1396

556
556 بازدید
اشتراک گذاری
امین آپنه آ تنها برگزار کننده ی دوره های فری دایوینگ عمیق در ایران| امین جدیدی تنها برگزار کننده ی دوره های مدرسی غواصی آزاد در ایران| |09122877462 تیم امین آپنه آ| فری دایوینگ| فریدایوینگ| فیریدایو| غواصی با حبس نفس| آپنه آ| https://www.aminapnea.com/
pixel