تقدیر از آقای دکتر غلامعلی منتظر در مراسم #نخستین_جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی

354
تقدیر ویژه از جناب آقای دکتر غلامعلی منتظر به دلیل انجام تحقیق و پژوهش در حوزه بهرهمندی از فناوریهای نوین در امر یاددهی و یادگیری به ویژه تأسیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و توسعه و ترویج این حوزه در سطح کشور به ویژه در آموزش عالی و تربیت دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز، در مراسم #نخستین_جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی که توسط #کرسی_آموزش_و_یادگیری_الکترونیکی_یونسکو_در_ایران برگزار شد. (@ucet_ir) (http://www.ucet.ir) (info@ucet.ir)

u_7121196

10 ماه پیش
درود بر چناب آقای دکتر منتظر و عرض تبریک بابت دریافت این جایزه ی ارزشمند بعنوان تاثیرگذارترین فرد در کشور در حوزه ی یادگیری الکترونیکی
pixel