کلیپ سومین نشست HRTalk با موضوع دلبستگی کارکنان

37
سومین نشست HRTalk با موضوع دلبستگی کارکنان به میزبانی شرکت انرژی دانا در تاریخ 25 تیر ماه 1399 برگزار گردید.
pixel