داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

فضای کار اشتراکی علامه منش:مزیت مهم

6
در این ویدیو محسن رضائی مدیر نوآوری و شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی توضیحاتی را در مورد مزیت مهم که همان فضای کار اشتراکی علامه منش می باشد ارائه می دهد. برای عضویت در این فضا به سایت علامه منش مراجعه کنید. http://urls.st/maneshcoworkspace2
pixel