آموزش باز کردن قاب پشت گوشی

95

تعمیرکاران موبایل برای تعویض باطری و یا درب پشت گوشی نیاز به ابزارآلات مخصوصی مانند اسپاتول و قاب بازکن دارند. استفاده از قاب باز کن نیاز به مهارت بالایی دارد زیر را ممکن است در هنگام باز کردن قاب به فلت و یا باطری موبایل صدمه وارد شود. برای خرید قاب بازکن استیل مشاهده شده در فیلم به لینک: https://repair118.com/tools/gsm/0-1mm-ultrathin-stainless-steel-opening-tool-with-scale/ مراجعه نمایید. ابزار آلات بروز تعمیرات موبایل را از تعمیرات 118 سفارش دهید. تلفن تماس : 021-62935 - https://repair118.com