تایلند-پوکت -فیلی که ماساژ می دهد !

1,978

نمایش بامزه فیلها که یک گردشگر رو ماساژ می دهد . ادامه فیلم رو سانسور کردم :)))) پاییز 1390