ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حمله به H-3، ماموریت غیرممکن خلبان های جان بر کف ارتش

64
64 بازدید
اشتراک گذاری
شجاعانه ترین و بی نظیرترین حمله هوایی تاریخ که صدام و عراقی ها را به جنون کشاند
pixel