بانک و ربا در قالب عقود اسلامی

725
navid-313 392 دنبال‌ کننده

آیت الله جوادی آملی از ربا در ظاهر اسلام و عقود اسلامی بانک ها میگوید

navid-313 392 دنبال کننده
pixel