توضیح خبرنگار شبکه خبر در باره قارچ گانودرما. گانودرما کجا و چگونه کشت میشود؟

60

جهت مشاوره تخصصی با کارشناس کادردرمانی تحقیقاتی فردوسی با شماره زیر تماس بگیرید:09154168510

ganoderma.wealth
ganoderma.wealth 6 دنبال کننده