مستند hellstrom - جنایات ارتش سرخ بعد از جنگ جهانی با مردم المان

1,542

بعد از جنگ جهانی دوم جنایان بزرگی شکل گرفت !!

rend
rend 37 دنبال کننده