راه حل رفع مغایرت شماره 56« چک هايي که سند مربوط به دريافت آنها ثبت نشده است

1,417
راه حل رفع مغایرت شماره 56« چک هايي که سند مربوط به دريافت آنها ثبت نشده است در این فیلم روش حل مغایرت شماره 56 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است
pixel