درآمد پایدار از طریق هنر کاموابافی - وام های خرد

278

زهرا انصاری فر ساکن روستای ایدنک در شهرستان لنده می باشد که با وامی که از بنیاد علوی گرفته است توانسته مواد اولیه برای بافتن انواع لباس و ...تهیه کند و کمک خرجی برای خانواده کوچکشان باشد....

بنیاد علوی
بنیاد علوی 16 دنبال کننده