اموزش پرتاب از وسط زمین در ان بی ای (NBA)

158

فقط به پرتابم نگاه کنید . شوخی کردم هیچ اموزشی نداره فقط جهت شوخی بود فقط و فقط شانسیه میخوای بزنی باید رسیک کنی و هی امتحان کنی . برای تبلیغ به ایمیل رسمی ما topgamers.aparat.ch@gmail.com و وبسایت رسمی ما topgamers.ir

TopGAMERS 29 دنبال کننده
pixel