سیستم انتخاب ارتفاع به صورت اتوماتیک دستگاه ریچتراک شرکت یونگ هاینریش

86
سیستم position control جهت سهولت در انتخاب ارتفاع قفسه جهت پالت گذاری و پالت برداری .برای اطلاعات بیشتر لطفا به سایتwww.kasralift.com مراجعه نمایید.
pixel