زمان مصرف فولیک اسید

1,636
اینکه فولیک اسید را در چه زمانی از شبانه روز مصرف نمایید تفاوت خاصی ندارد. فقط به یاد داشته باشید که اسیدفولیک می بایست با فاصله ای حداقل یک الی دو ساعته از غذا، چای و لبنیات مصرف گردد.
مام MOM 44 دنبال کننده
pixel