محفل قرآنی «ربیع القرآن» ـ استان آذربایجان شرقی

111
با اجرای هادی ربیعی و قرائت قرآن توسط وحید حسن زاده، قاری ممتاز کشوری از استان آذربایجان شرقی
pixel