تحلیل دادگاه متهمان ارزی

87
در این برنامه کرور با حضور کارشناسان ، تحولات بازار ارز و سکه در هفته گذشته را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل دادگاه متهمان ارزی می پردازد.
pixel