فیاض زاهد | تحلیلگر سیاسی

316
اصلاح طلبان دچار ریزش و کاهش اعتماد اجتماعی شده اند/ برجام امروز خاک بر سر شده اما یک دستاورد مهم بین المللی و تاریخی است/ مذاکره را قبل از حسن روحانی آغاز کرده بودند بدون آنکه به محمود احمدی نژاد بگویند/ جریانات سیاسی یا چپ هستند یا راست و بقیه هم شوخی اند
pixel