جلسه 10: آموزش امنیت و پشتیبان گیری در وردپرس

113

جلسه دهم از مجموعه جلسات آموزش وردپرس در ارتباط با آموزش امنیت و پشتیبان گیری در وردپرس است. در این جلسه آموزشی، ابتدا به امنیت وردپرس و نکات افزایش آن پرداخته می شود. سپس پشتیبان گیری از سایت  انجام میدهیم. و در انتهای این جلسه آموزشی، استفاده از فایل پشتیبان به کامل ارائه می گردد.جهت مشاهده جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/JBTbK را نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.