کوسه ها به ساحل کیش آمدند

582

به تازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد کوسه ها به ساحل جزیره کیش آمده اند