مقوله‌ی دین جبر بردار نیست

2,674
خداوند به پیامبر می‌فرماید تو مأمور به اجبار نیستی آنچه از آیات قرآن به‌دست می‌آید این است که شأن انبیا ابلاغ پیام و تذکر است نه سلطه مقوله‌ی دین جبر بردار نیست رابطه‌ی مردم با هم رابطه‌ی انسانی‌ست و رابطه‌ انسان جلوتر و عام‌تر از رابطه‌ی فکری و اعتقادی‌ست. در قانون‌گذاری‌ها باید انسان اصل باشد سلسله مباحث تفسیری حضرت آیت‌الله العظمی بیات زنجانی تحت عنوان "کرامت انسان" / جلسه‌ی پانزدهم / ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
pixel