فوق برنامه کاریکاتور مقدماتی و پیشرفته - استاد رحیمی

85
کلاس نقد فیلم از مجموعه کلاسهای 24گانه " انتخاب " دبیرستان دانش قلهک در ترم اول سال تحصیلی97-96 می باشد.
pixel