گزارش اکونومیست از افزایش فقر در آمریکا

143

در دهۀ گذشته، بزرگترین جمعیتِ فقیرِ آمریکا که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود، به حومۀ شهرها نقل مکان کرده اند. فقیربودن در هیچ مکانی آسان نیست؛ اما حومۀ شهرها مشکلاتِ خاصی را به همراه دارند. ... جهت تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت USFacts به آدرس www.usfacts.ir مراجعه کنید.