CSH6553-50 Bitzer screw compressor دمونتاژ کمپرسور بیتزر اسکرو(تعمیر کمپرسور)

739
09123873563 در این فیلم به روش دمونتاژ کمپرسورهای اسکرو بیتزر 50 تن که در صنعت تهویه کاربرد دارند می پردازیم. تعمیرات کمپرسورهای بیتزر اسکرو یکی از حساسترین کمپرسورها برای تعمیر است که در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کارشناسان خبره این تعمیرات انجام می شود.WWW.MEHRESPAND.IR
زنده
کنسرت خنده حسن ریوندی با ۴۰ درصد تخفیف با کد aparat40
pixel