نقشه حجاب ممنوع!

1,840

نقشه حجاب ممنوع، بخشی از بیانات رهبر انقلاب است که پیرامون قیام گوهرشاد (مخالفت مردم ایران با قانون کشف حجاب در دوره رضاخان) ایراد شده است. قیام گوهرشاد حادثه ای است که در آن 2000 نفر از مردم مشهد بخاطر مخالفت با اجبار بی حجابی قتل عام زنده به گور شدند!

های حجاب
های حجاب 12 دنبال کننده