قسمت 68 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,792

2695 - ورود نیکسون به معمای شاه ؛ این سفر در خرداد سال 1351 صورت گرفت و زمینه ساز تحول های زیادی در ایران و نزدیکی حکومت پهلوی به امریکا شد. همچنین تاسیس سازمان امنیتی زیتون توسط اسرائیل نیز روایت خواهد شد. این گروه امنیتی توسط اسرائیلی ها در ایران تاسیس شد تا به صورت مخفیانه اقدام به عملیات اطلاعاتی و جاسوسی نماید.