ویژه TGC: مدیرعامل بنیاد از دومین دوره رویداد می گوید

4,319

در جریان تهران گیم کانونشن امسال، با حسن کریمی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای صحبت کردیم و پستی و بلندی های برگزاری دوره دوم این رویداد پرسیدیم

1 سال پیش
# گیم
# TGC
بازی نما 3.8 هزار دنبال کننده
pixel