ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه تیم رسانه با مهندس مرضیه فراهانی مدیر پروژه رویداد RETechUTInvest98

156
مصاحبه تیم رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مهندس مرضیه فراهانی مدیر پروژه رویداد RETechUTInvest98 و مدیر واحد تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
pixel