نقشه کشی برق

564

- جانمایی 2 بعدی و 3 بعدی تابلو با eplan pro panel - ترسیم نقشه های مداری - طراحی انواع گزارشات خروجی با eplan pro panel - دیتابیس های نرم افزار در وب سایت مدرسه برق www.barghschool.com