کنترل تطبیقی PID با شبکه های عصبی BP ،در دمای اگزوز میکرو توربین گازی

79
متلب تولز
متلب تولز 57 دنبال‌ کننده

برای دریافت پروژه به سایت http://www.matlabtools.com بخش شبکه عصبی رفته و فایل مورد نظر را دریافت نمایید.

متلب تولز
متلب تولز 57 دنبال کننده